Language of document :

2007 m. vasario 27 d. pareikštas ieškinys byloje Dragoman prieš Komisiją

(Byla F-16/07)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Adriana Dragoman (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato G. Dinulescu

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. lapkričio 28 d. EPSO/AD/34/06 atrankos komisijos žodinį sprendimą neigiamai įvertinti pirmąjį ieškovės vertimo žodžiu egzaminą, o tai, remiantis minėto konkurso pranešimu, neleido ieškovei laikyti tolesnių vertimo žodžiu egzaminų ir galutinio egzamino žodžiu.

Panaikinti rašytinį sprendimą, kuris patvirtina minėtą sprendimą, įtrauktą į ieškovės EPSO bylą 2006 m. gruodžio 12 dieną.

Specialiai atsakovei surengti konkursą, griežtai laikantis visų Bendrijos teisės nuostatų ir pranešimo apie konkursą nuostatų.

Pripažinti ir paskelbti Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnį neteisėtu.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį, ieškovė pateikia tris pagrindus, kurių pirmajame nurodomas nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principo pažeidimas. Pirmoje šio pagrindo dalyje ieškovė tvirtina, kad ji buvo diskriminuojama dėl pilietybės, pažeidžiant būtent Pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnį. Jau pateikus įrodymus dėl jos Belgijos pilietybės, ji buvo paprašyta pasiteisinti dėl Rumunijos pilietybės. Antroje dalyje ji pabrėžia, kad atrankos komisija diskriminavo kandidatus, kurie, kaip jinai, anksčiau nedirbo institucijose laikinaisiais tarnautojais arba sutartininkais.

Kaip antrąjį pagrindą ieškovė nurodo pranešimo apie konkursą nuostatų ir gero administravimo principo pažeidimą. Pirmiausia per egzaminą ji buvo paprašyta papasakoti apie savo profesinę patirtį, nors iš kandidatų, turinčių universiteto konferencijų vertėjų diplomą, kaip jinai, nereikalauta jokios profesinės patirties. Antra, atrankos komisija nustatė ir taikė egzamino išlaikymo kvotas, remdamasi kandidatų pasirinkta kalbų kombinacija, nors tokia galimybė nebuvo numatyta pranešime apie konkursą.

Kaip trečiąjį pagrindą ieškovė nurodo pareigos motyvuoti pažeidimą.

____________