Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 27. februārī - Dragoman/Komisija

(lieta F-16/07)

Tiesvedības valoda - rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adriana Dragoman, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - G. Dinulescu, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AD/34/06 komisijas 2006. gada 28. novembra mutvārdu lēmumu, ar kuru minētā komisija piešķīra prasītājai "izslēdzošu atzīmi" par pirmo mutvārdu pārbaudījumu tulkošanā, kas ir atzīme, kas atbilstoši paziņojumam par iepriekš minēto konkursu neļāva prasītājai kārtot nākamos mutvārdu pārbaudījumus tulkošanā un galīgo mutvārdu pārbaudījumu;

atcelt rakstveida lēmumu, ar kuru apstiprināts iepriekš minētais lēmums un kurš tika pievienots EPSO lietas materiāliem attiecībā uz prasītāju 2006. gada 12. decembrī;

atkārtoti organizēt konkursu īpaši prasītājai, stingri ievērojot visus Kopienu tiesību noteikumus un paziņojuma par konkursu noteikumus;

konstatēt un veikt pasākumus saistībā ar Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. panta prettiesiskumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs pamatus, pirmais no kuriem attiecas uz vienlīdzības un nediskriminācijas principa pārkāpumu. Šī pamata pirmajā daļā prasītāja norāda, ka viņa ir tikusi diskriminēta pilsonības dēļ, pretēji Civildienesta noteikumu 27. pantam. Pēc tam, kad prasītāja jau bija iesniegusi pierādījumus par savu Beļģijas pilsonību, viņai tika lūgts pamatot savu Rumānijas pilsonību. Otrajā daļā prasītāja apgalvo, ka komisija ir īstenojusi diskriminējošu pieeju attiecībā pret tiem kandidātiem, kuri, tāpat kā prasītāja, jau nestrādāja iestāžu labā pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku statusā.

Otrajā pamatā prasītāja norāda uz konkursa paziņojuma noteikumu un labas pārvaldības principa pārkāpumu. Pirmkārt, prasītājas pārbaudījumu laikā viņai tika lūgts pastāstīt par savu profesionālo pieredzi, lai gan nekāda profesionālā pieredze netika prasīta no tiem kandidātiem, kuriem, tāpat kā prasītajai, bija universitātes diploms konferenču tulkošanas jomā. Otrkārt, komisija esot ieviesusi un piemērojusi pārbaudījumu nokārtošanas kvotas, ņemot vērā kandidātu izvēlētās valodu kombinācijas un tas tika darīts, neskatoties uz to, ka paziņojumā par konkursu nebija paredzēta šāda iespēja.

Trešajā pamatā prasītāja izvirza pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu.

____________