Language of document :

Acțiune introdusă în 27 februarie 2007 - Dragoman/Comisie

(Cauza F-16/07)

Limba de procedură: româna

Părțile

Reclamantă: Adriana Dragoman (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: G. Dinulescu, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei verbale a comisiei de evaluare a concursului EPSO/AD/34/06 din 28 noiembrie 2006, prin care comisia de evaluare i-a acordat reclamantei o "notă eliminatorie" la prima probă orală de interpretare, notă care, după cum prevede anunțul de concurs menționat, nu a permis reclamantei să treacă la următoarele probe orale de interpretare și la proba orală finală;

anularea deciziei scrise de confirmare a deciziei menționate mai sus, care a fost adăugată la dosarul EPSO al reclamantei în 12 decembrie 2006;

reorganizarea concursului în mod special pentru reclamantă, cu respectarea strictă a tuturor prevederilor dreptului comunitar și a dispozițiilor din anunțul de concurs;

constatarea ilegalității articolului 6 din anexa III la Statutul funcționarilor;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă trei motive, primul dintre acesta fiind întemeiat pe încălcarea principiului egalității și nediscriminării. În cadrul primului aspect al acestui motiv, reclamanta arată că a făcut obiectul unei discriminări pe motiv de cetățenie, contrară, în special, articolului 27 din Statutul funcționarilor. Într-adevăr, după ce făcuse deja dovada cetățeniei belgiene, ea a fost obligată să-și dovedească cetățenia română. În cadrul celui de-al doilea aspect al motivului, reclamanta susține că s-ar fi procedat la discriminare de către comisia de evaluare în detrimentul acelor candidați care, așa cum este cazul său, nu lucrau deja în instituții, în calitate de agenți temporari sau contractuali.

Prin cel de-al doilea motiv, reclamanta invocă încălcarea dispozițiilor anunțului de concurs și a principiului bunei administrări. Pe de o parte, în timpul probei, i s-a solicitat să vorbească despre experiența sa profesională deși nicio experiență profesională nu era cerută candidaților care erau, la fel ca și ea, titularii unei diplome universitare în domeniul interpretariatului de conferință. Pe de altă parte, comisia de evaluare a stabilit și a aplicat cote de reușită în funcție de combinațiile lingvistice alese de candidați, și aceasta fără ca anunțul de concurs să prevadă o astfel de posibilitate.

Prin cel de-al treilea motiv, reclamanta susține încălcarea obligației de motivare.

____________