Language of document :

Tožba, vložena 27. februarja 2007 - Dragoman proti Komisiji

(Zadeva F-16/07)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Adriana Dragoman (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: G. Dinulescu, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi za nično ustna odločitev natečajne komisije natečaja EPSO/AD/34/06 z dne 28. novembra 2006, s katero je ta komisija tožeči stranki na prvem ustnem preizkusu tolmačenja podelila "izključitveno oceno" ki, kot to predvideva zgoraj navedena objava natečaja, tožeči stranki ni dopustila pristopa k nadaljnjim ustnim preizkusom tolmačenja in h končnemu ustnemu preizkusu,

naj se razglasi za nično odločba, s katero se potrjuje zgoraj navedena odločitev, ki je bila v spis EPSO tožeče stranke dodana 12. decembra 2006;

naj se posebej za tožečo stranko ponovno izvede natečaj, pri čemer se bodo strogo spoštovale vse določbe prava Skupnosti in določbe v objavi natečaja;

naj se ugotovi in razglasi, da je člen 6 Priloge h Kadrovskim predpisom za uradnike nezakonit;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka zatrjuje tri tožbene razloge, izmed katerih se prvi nanaša na kršitev načela enakosti in prepovedi diskriminacije. Kot prvi del tega tožbenega razloga tožeča stranka navaja, da je bila diskriminirana na podlagi državljanstva, kar je v nasprotju zlasti s členom 27 Kadrovskih predpisov. Tožeča stranka naj bi bila pozvana, da dokaže romunsko državljanstvo, potem ko je že predložila dokaz o belgijskem državljanstvu. V drugem delu trdi, da je natečajna komisija diskriminirala kandidate, ki, kot ona, v institucijah še niso delali kot začasni uslužbenci ali pogodbeni uslužbenci.

Tožeča stranka se v drugem tožbenem razlogu sklicuje na kršitev določb v objavi natečaja in načela dobre uprave. Prvič, naj bi bila med izpitom pozvana k opisu delovnih izkušenj, čeprav se od kandidatov, ki so bili, kot ona, imetniki univerzitetne diplome na področju konferenčnega tolmačenja, niso zahtevale nikakršne delovne izkušnje. Drugič, naj bi natečajna komisija določila in uporabila kvote uspešnosti glede na jezikovne kombinacije, ki so jih izbrali kandidati in sicer ne da bi bila taka možnost dopuščena v objavi natečaja.

Tožeča stranka s tretjim tožbenim razlogom navaja kršitev obveznosti obrazložitve.

____________