Language of document :

Kanne 10.4.2007 - Toronjo Benitez v. komissio

(Asia F-33/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alberto Toronjo Benitez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Yleisen talousarvion "Tutkimukseen" tarkoitetuilla määrärahoilla palkattujen virkamiesten ylentämismenettelystä tehdyn päätöksen (sellaisena kuin se oli sekä 16.6.2004 että 20.7.2005 laaditussa versiossa) (jäljempänä ensimmäinen riidanalainen päätös) 2 artikla on katsottava lainvastaiseksi.

Komission päätös poistaa kantajalle väliaikaisena toimihenkilönä kertyneet 44,5 pistettä (jäljempänä toinen riidanalainen päätös) on kumottava.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka astui väliaikaisena toimihenkilönä komission palvelukseen 16.1.2000 Tutkimuksen pääosastolle, nimitettiin virkamieheksi samalle pääosastolle 16.4.2004 lukien. Kantaja siirrettiin 1.5.2005 Ulkosuhteiden pääosastolle. Kirjeellä, joka oli päivätty 16.6.2006, kantajalle ilmoitettiin, että pisteet, jotka hän oli saanut väliaikaisena toimihenkilönä, oli ensimmäisen riidanalaisen päätöksen nojalla poistettu siltä osin kuin hän oli siirtynyt yleisen talousarvion osaan "Toiminta" kuuluvaan virkaan ennen kuin kaksi vuotta oli kuulunut siitä, kun hänet oli palkattu koeajalla olevana virkamiehenä virkaan, joka kuului mainitun talousarvion osaan "Tutkimus".

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensinnäkin oikeussuojan, hallinnollisten toimien laillisuuden ja saavutettujen oikeuksien suojan periaatteiden loukkaamiseen, koska nimittävän viranomaisen on peruutettava lainvastainen päätös, jolla luodaan subjektiivisia oikeuksia, kohtuullisen ajan kuluessa, mikä ei ollut tilanne toisen riidanalaisen päätöksen kohdalla.

Lisäksi kantaja väittää, että toisen riidanalaisen päätöksen 2 artiklassa on kyse sellaisten virkamiesten syrjinnästä, jotka on palkattu "Tutkimukseen" tarkoitetuilla määrärahoilla ja jotka pyytävät saada siirtoa ennen kuin kaksi vuotta on kulunut heidän palvelukseensa ottamisesta siltä osin kuin nämä virkamiehet menettävät siirron johdosta pisteensä samalla, kun virkamiehet, jotka siirretään toiseen virkaan viran puolesta tai jotka hoitavat merkittävinä pidettäviä virkoja, säilyttävät pisteensä.

____________