Language of document :

2007. április 10-én benyújtott kereset - Toronjo Benitez kontra Bizottság

(F-33/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Alberto Toronjo Benitez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek a Bizottság az általános költségvetés "kutatási" előirányzatának felhasználásával fizetett tisztviselők előmeneteli rendszeréről szóló határozatának 2. cikkét (annak 2004. június 16-i és 2005. július 20-i változatát egyaránt) (a továbbiakban: az első megtámadott határozat);

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság a felperes által ideiglenes alkalmazottként összegyűjtött, hátizsákot alkotó 44,5 pontjának törlését kimondó határozatát (a továbbiakban: a "második megtámadott határozat");

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2000. január 16-án lépett a Bizottság szolgálatába a Kutatási Főigazgatóság ideiglenes alkalmazottjaként, majd 2004. április 16-án ugyanezen főigazgatóság tisztviselőjévé nevezték ki. 2005. május 1-jén a Külkapcsolatok Főigazgatóságára helyezték át. 2006. június 16-án levélben értesítették, hogy ideiglenes alkalmazottként megszerzett pontjait az első megtámadott határozat értelmében törölték, mivel az általános költségvetés Működéssel kapcsolatos részéhez tartozó állásból a próbaidős alkalmazottként történő felvételétől számított két éves határidő lejárta előtt átkerült e költségvetés Kutatási részéhez tartozó állásba.

A felperes keresetének alátámasztásául elsősorban a jogbiztonság, a közigazgatási aktusok jogszerűsége valamint a megszerzett jogok védelme elvének megsértésére hivatkozik, mivel a kinevezésre jogosult hatóság alanyi jogokra vonatkozó jogellenes határozata visszavonásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie, a második megtámadott határozat esetében azonban nem ez a helyzet.

A felperes másfelől azzal érvel, hogy a második megtámadott határozat 2. cikke hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a kutatási előirányzat felhasználásával fizetett azon tisztviselőkkel szemben, akik a felvételüktől számított két éves határidő lejárta előtt áthelyezésüket kérik, amennyiben e tisztviselők az áthelyezést követően elvesztik pontjaikat, míg azon tisztviselők, akiket hivatalból helyeznek át vagy akik érzékenynek tekintett állásban vannak, megtartják pontjaikat.

____________