Language of document :

Acțiune introdusă la 10 aprilie 2007 - Toronjo Benitez/Comisie

(Cauza F-33/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alberto Toronjo Benitez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis , A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

declararea ca nelegal a articolului 2 din decizia Comisiei referitoare la procedura de promovare a funcționarilor remunerați din creditele alocate pentru "Cercetare" din bugetul general (atât în versiunea sa din 16 iunie 2004, cât și din 20 iulie 2005) (denumită în continuare "prima decizie atacată");

anularea deciziei Comisiei de suprimare a celor 44,5 puncte din experiența reclamantului, acumulate în calitate de agent temporar (denumită în continuare "a doua decizie atacată")

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, angajat la Comisie din 16 ianuarie 2000, în calitate de agent temporar în cadrul Direcției Generale (denumită în continuare DG) "Cercetare", a fost numit funcționar în cadrul aceleiași DG începând cu 16 aprilie 2004. La 1 mai 2005, a fost transferat la DG "Relex". Prin scrisoarea din 16 iunie 2006, el a fost informat că punctele pe care le-a acumulat în calitate de agent temporar fuseseră suprimate, în urma aplicării primei decizii atacate, în măsura în care fusese repartizat, în baza procedurii de mobilitate, pe un post cuprins în capitolul "Funcționare" al bugetului general, mai înainte de expirarea unui termen de doi ani calculat de la data recrutării sale în calitate de funcționar stagiar pe un post cuprins în capitolul "Cercetare" al bugetului menționat.

În susținerea demersului său, reclamantul invocă mai întâi încălcarea principiilor securității juridice, legalității actelor adminstrative și protecției drepturilor câștigate, precum și retragerea de către autoritatea împuternicită să facă numiri (AIN) a unei decizii nelegale, constitutive de drepturi subiective, care trebuie să intervină într-un termen rezonabil, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul celei de-a doua decizii atacate.

În plus, reclamantul susține că articolul 2 din cea de-a doua decizie atacată introduce o discriminare împotriva funcționarilor remunerați din creditele alocate pentru "Cercetare" care solicită să fie transferați înainte de expirarea unui termen de doi ani calculat de la data recrutării lor, în măsura în care acești funcționari își pierd punctele ca urmare a transferului, în timp ce funcționarii care sunt transferați din oficiu sau care ocupă posturi considerate ca fiind sensibile își păstrează punctele.

____________