Language of document :

Tožba, vložena 10. aprila 2007 - Toronjo Benitez proti Komisiji

(Zadeva F-33/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alberto Toronjo Benitez (Bruselj, Belgija) (Zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Člen 2 Odločbe Komisije o postopku napredovanja uradnikov, ki so plačani iz postavke "Raziskave" splošnega proračuna (v različici z dne 16. junija 2004 v z dne 20. julija 2005) (v nadaljevanju: prva izpodbijana odločba), naj se razglasi za nezakonitega;

odločba Komisije o izbrisu 44,5 točke popotnice tožeče stranke, ki jih je zbrala kot začasni uslužbenec (v nadaljevanju: druga izpodbijana odločba) naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je 16. januarja 2000 nastopila službo pri Komisiji kot začasni uslužbenec, razporejen v generalni direktorat (v nadaljevanju DG) "Raziskave", je bila 16. aprila 2004 imenovana za uradnika istega DG. 1. maja 2005 je bila razporejena v DG "Relex". Z dopisom z dne 16. junija 2006 je bila obveščena, da so bile na podlagi prve izpodbijane odločbe točke, ki jih je zbrala kot začasni uslužbenec, izbrisane, ker je bila na lastno zahtevo premeščena na delovno mesto, ki spada pod oddelek splošnega proračuna "Delovanje", pred potekom dveh let od zaposlitve kot uradnik pripravnik na delovnem mestu, ki spada pod postavko "Raziskave" istega proračuna.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka najprej navaja kršitev načel pravne varnosti, zakonitosti upravnih aktov in varstva pridobljenih pravic, ker bi Odbor, pristojen za imenovanja (OPI) moral v razumnem roku umakniti nezakonito odločbo, ki ustanavlja subjektivne pravice, kar pa se v drugi izpodbijani odločbi ni zgodilo.

Poleg tega tožeča stranka navaja, da člen 2 druge izpodbijane odločbe uvaja diskriminacijo nasproti uradnikom, ki so plačani iz postavke "Raziskave", ki zahtevajo premestitev pred iztekom dveh let od njihove zaposlitve, ker ti uradniki izgubijo točke zaradi premestitve, medtem ko uradniki, ki so premeščeni po uradni dolžnosti ali opravljajo dela, ki se štejejo za občutljiva, svoje točke obdržijo.

____________