Language of document :

Kanne 13.4.2007 - Carina Skareby v. komissio

(Asia F-34/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Bishkek, Kirgisia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus vuodelta 2005 on kumottava

nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus, on hylättävä siltä osin kuin se on tarpeen

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava riitautettujen päätösten kumoamisen vaikutuksista ja etenkin uuden arviointikertomuksen hyväksymisestä vuoden 2005 osalta, tällä kertaa henkilöstösääntöjä noudattaen

nimittävä viranomainen on velvoitettava korvaamaan kantajalle: i) kohtuuden mukaan (ex aequo et bono) määritelty 15 000 euron suuruinen summa korvauksena hänelle aiheutuneista henkisistä vahingoista; ii) kohtuuden mukaan (ex aequo et bono) määritelty 15 000 euron suuruinen summa korvauksena ammatillisesta vahingosta; iii) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma summa korvauksena taloudellisesta vahingosta, jokainen mainittu summa laillisine viivästyskorkoineen siitä päivästä lukien, jolloin ne tulevat maksettaviksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa tueksi ensinnäkin, että urakehitystä koskevan arviointikertomuksen laatimista koskevia sääntöjä ei ole noudatettu. Hallinto on rikkonut henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä luotuja menettelysääntöjä ja tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä.

Kantaja vetoaa seuraavaksi puolustautumisoikeuksien, hyvän hallintotavan periaatteen ja huolenpitovelvollisuuden loukkaamiseen.

Lopuksi hän väittää, että hallinto on käyttänyt väärin harkintavaltaa ja menettelyä.

____________