Language of document :

2007. április 13-án benyújtott kereset - Skareby kontra Bizottság

(F-34/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carina Skareby (Biskek, Kirgizisztán) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2005-ös évre vonatkozó szakmai előmeneteli jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésével járó jogkövetkezményeket, és különösen írja elő a 2005-ös évre vonatkozó új szakmai előmeneteli jelentésnek - ezúttal a személyzeti szabályzatban foglaltak betartásával történő - elfogadását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot az alábbi összegek felperesnek történő megfizetésére: i) a felperest ért nem vagyoni kárért 15 000 euró méltányosan meghatározott összeg; ii) a felperest ért szakmai hátrányért 15 000 euró méltányosan meghatározott összeg; iii) a Közszolgálati Törvényszék által méltányosan meghatározandó összeg a felperest ért vagyoni kárért, illetve valamennyi összeg - esedékessé válásától számítva, jogszabályban meghatározott - késedelmi kamattal növelt mértékének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként a szakmai előmeneteli jelentés elkészítésére vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozik. A felperes szerint az adminisztráció megsértette a személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási szabályaiban előírt eljárási szabályokat, és nyilvánvaló értékelési hibákat követett el.

A felperes ezt követően a védelemhez való jog megsértésére, a gondos ügyintézés elvének megsértésére, valamint a gondos eljárás kötelezettségének megsértésére hivatkozik.

A felperes végül előadja, hogy az adminisztráció hatásköri és eljárási visszaélést követett el.

____________