Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 13. aprīlī - Skareby/Komisija

(lieta F-34/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby, Biškeka (Kirgiztāna) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas 2005. gada karjeras attīstības ziņojumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību;

norādīt iecēlējinstitūcijai uz to, kādas ir apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas, it īpaši, ka ir jāizveido jauns 2005. gada karjeras attīstības ziņojums, šoreiz ievērojot Civildienesta noteikumus;

piespriest iecēlējinstitūcijai pārskaitīt prasītājai: i) summu, kas noteikta ex aequo et bono EUR 15 000 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu; ii) summu, kas noteikta ex aequo et bono EUR 15 000 apmērā kā atlīdzību par kaitējumu profesionālā ziņā; iii) summu pēc Civildienesta tiesas taisnīga novērtējuma kā atlīdzību par finansiāliem zaudējumiem, visām šīm summām pieskaitot nokavējuma procentus saskaņā ar likumā noteikto likmi, sākot no datuma, kad tās ir jāizmaksā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumā prasītāja vispirms norāda, ka nav ievēroti noteikumi par karjeras attīstības ziņojuma izveidošanu. Administrācija esot pārkāpusi procesuālos noteikumus, kas noteikti Vispārējos noteikumos par Civildienesta noteikumu 43. panta izpildi, un pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā.

Vēl prasītāja apgalvo, ka ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību, labas pārvaldības princips un nav izpildīts pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses.

Visbeidzot, viņa apgalvo, ka administrācija ir pārkāpusi pilnvaras un procesuālo kārtību.

____________