Language of document :

Acțiune introdusă la 13 aprilie 2007 - Skareby/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-34/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Carina Skareby (Bichkek, Kârgâzstan) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea raportului privind evoluția carierei (REC) reclamantei pentru anul 2005;

anularea, în măsura necesară, a deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) de respingere a plângerii reclamantei;

să i se indice AIPN care sunt efectele pe care le are anularea actelor atacate, și mai ales adoptarea unui nou REC pentru anul 2005, de această dată cu respectarea regulilor statutare;

obligarea AIPN să îi plătească reclamantei: (i) o sumă evaluată, statuând în echitate, la 15 000 euro pentru repararea prejudiciului moral; (ii) o sumă evaluată, statuând în echitate, la 15 000 euro pentru repararea prejudiciului profesional; (iii) o sumă care să fie stabilită de Tribunal, statuând în echitate, pentru repararea prejudiciului financiar, fiecare dintre aceste sume fiind purtătoare de dobânzi de întârziere la rata legală începând cu data când devin exigibile;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta arată în primul rând că nu au fost respectate regulile referitoare la întocmirea REC. Administrația ar fi încălcat regulile de procedură stabilite prin dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din statutul Funcționarilor și ar fi comis erori manifeste de apreciere.

Reclamanta invocă în continuare încălcarea dreptului la apărare, a principiului bunei administrări și a îndatoririi de solicitudine.

Ea susține în final că administrația ar fi comis un abuz de putere și o abatere de la procedură.

____________