Language of document :

Žaloba podaná dne 19. dubna 2007 - Lebedef v. Komise

(Věc F-36/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit Zprávu o vývoji služebního postupu žalobce za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005, a konkrétněji část Zprávy o vývoji služebního postupu vypracovanou Eurostat za totéž období;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce jediný žalobní důvod, vycházející z porušení obecných prováděcích ustanovení článku 43 služebního řádu, a konkrétněji ustanovení týkajících se odborových a statutárních zástupců zaměstnanců, porušení zásady ochrany legitimního očekávání a pravidla "patere legem quam ipse fecisti".

____________