Language of document :

Sag anlagt den 19. april 2007 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-36/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.1.2005-1.12.2005 og navnlig den del, der er udarbejdet af Eurostat for den samme periode, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremsat ét anbringende, nemlig at der er sket tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, nærmere bestemt af bestemmelserne vedrørende de faglige og vedtægtsbestemte repræsentanter for de ansatte, samt tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af reglen "patere legem quam ipse fecisti".

____________