Language of document :

Kanne 19.4.2007 Lebedef v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-36/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajajanjaksolle 1.1.2005-31.12.2005 ja erityisesti kertomuksen se osa, jonka Eurostat on laatinut samalle ajanjaksolle, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten ja erityisesti henkilöstön ammattiyhdistystoiminnassa olevia ja lakisääteisiä edustajia koskevien säännösten rikkomista sekä luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista ja "patere legem quam ipse fecisti" -säännön rikkomista.

____________