Language of document :

2007. április 19-én benyújtott kereset - Lebedef kontra Bizottság

(F-36/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentését, pontosabban annak az Eurostat által megállapított, ugyanezen időszakra vonatkozó részét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetének alátámasztására egyetlen jogalapra hivatkozik, amely a személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási szabályainak, különösen a személyzet szakszervezeti és személyzeti képviselőire vonatkozó rendelkezéseknek, a bizalomvédelem elvének és a "patere legem quam ipse fecisti" szabálynak a megsértésére vonatkozik.

____________