Language of document :

Beroep ingesteld op 19 april 2007 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-36/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingrapport over de periode 1.1.2005 tot en met 31.12.2005 en meer bepaald het gedeelte van dat rapport dat over diezelfde periode door Eurostat is opgesteld;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker één middel aan ontleend aan de schending van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut en meer in het bijzonder van de bepalingen betreffende de vakbondsvertegenwoordigers en statutaire vertegenwoordigers van het personeel, van het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en van de regel "patere legem quam ipse fecisti".

____________