Language of document :

Tožba, vložena 19. aprila 2007 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-36/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti poročila o kariernem napredovanju tožeče stranke za obdobje od 1.1.2005-31.12.2005 in posebej del poročila, ki ga je za to obdobje sestavil Eurostat;

toženi stranki se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v podporo svoji vlogi sklicuje na tožbeni razlog kršitve splošnih določb za izvedbo člena 43 Statuta in posebej določb člena 43 Kadrovskih predpisov glede sindikalnih in statutarnih predstavnikov zaposlenih, kršitev načela varstva legitimnega pričakovanja in pravila "patere legem quam ipse fecisti".

____________