Language of document :

Talan väckt den 19 april 2007 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-36/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Sennigerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den del av sökandens karriärutvärderingsrapport för perioden 1.1.2005-31.12.2005 som upprättats av Eurostat, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar en grund till stöd för sin talan som avser ett påstående om ett åsidosättande av bestämmelserna om fackliga företrädare för personalen och om företrädare för personalen enligt tjänsteföreskrifterna i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och av regeln om att den som har stiftat en lag, måste själv följa den (patere legem quam ipse fecisti).

____________