Language of document :

Žaloba podaná dne 23. dubna 2007 - Cros v. Soudní dvůr

(Věc F-37/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Alexia Cros (Howald, Lucembursko) (zástupce: E. Reveillaud, advokát)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (AIPN) ze dne 19. července 2006, kterým byla žalobkyně jmenována úřednicí ve zkušební době v postavení právničky lingvistky ode dne 1. září 2006 v rozsahu, v němž jí byla přiznána platová třída AD7;

rozhodnout, že žalobkyni bude přiznáno se zpětnou účinností ke dni jmenování 1. září 2006 zařazení do platové třídy A*10 odpovídající platové třídě LA6 před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1;

nařídit úplnou opravu jejího služebního postupu se zpětnou účinností ke dni 1. září 2006;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně uplatňuje, že napadené rozhodnutí založené na článku 12 přílohy XIII služebního řádu úředníků porušuje:

-    oznámení o obecném výběrovém řízení CJ/LA/242, podle kterého se úspěšní uchazeči budou přijímat do zaměstnání v platové třídě LA7/LA6;

-    zásadu rovného zacházení;

-    zásadu legitimního očekávání, jakož i zásadu řádné správy, transparentnosti a péče.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27.04.2004, s. 1; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.

2 - Úř. věst. C 182 A, 31. července 2002, s. 1.