Language of document :

2007 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Cros prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-37/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Alexia Cros (Howald, Liuksemburgas), atstovaujama advokato E. Reveillaud

Atsakovas: Europos Bendrijų Teisingumo Teismas

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. liepos 19 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo ieškovė paskiriama į teisininkės lingvistės pareigas kaip pareigūnė stažuotoja nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. tiek, kiek jai suteikiamas AD 7 lygis.

Nuspręsti, kad ieškovė atgaline data bus nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. priskirta A*10 lygiui, atitinkančiam lygį LA 6 prieš įsigaliojant 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1.

Nurodyti visiškai atkurti jos karjerą atgaline data nuo 2006 m. rugsėjo 1 dienos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė tvirtina, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsniu pagristu ginčijamu sprendimu pažeidžiami:

pranešimas apie bendrąjį konkursą CJ/LA/242, pagal kurį konkurso laimėtojai turėjo būti priskirti LA7/LA6 lygiui,

vienodo požiūrio principas,

teisėtų lūkesčių principas bei gero administravimo, skaidrumo ir rūpinimosi pareigos principai.

____________

1 - OL L 124, 2004 04 27, p. 1.

2 - OL C 182 A, 2002 m. liepos 31 d., p. 1.