Language of document :

Acțiune introdusă la 23 aprilie 2007 - Cros/Curtea de Justiție a Comunităților Europene

(Cauza F-37/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Alexia Cros (Howald, Luxemburg) (reprezentant: E. Reveillaud, avocat)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIFN) din 19 iulie 2006 de numire a reclamantei funcționară stagiară în calitate de jurist lingvist începând de la 1 septembrie 2006, în măsura în care i-a atribuit gradul AD7;

declararea și pronunțarea atribuirii cu titlu retroactiv către reclamantă, de la data numirii, la 1 septembrie 2006, a încadrării în gradul A*10, corespunzător gradului LA6 înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și a regimului aplicabil altor agenți1;

pronunțarea reconstituirii integrale a carierei sale cu efect retroactiv de la 1 septembrie 2006;

obligarea Curții de Justiție a Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta arată că decizia atacată, întemeiată pe articolul 12 din anexa XIII din Statutul funcționarilor, încalcă:

anunțul de concurs general CJ/LA/242, conform căruia recrutarea candidaților care au reușit se va face la gradul LA7/LA6;

principiul egalității de tratament;

principiul încrederii legitime, precum și principiile bunei administrări, transparenței și solicitudinii.

____________

1 - JO L 124, 27.4.2004, p.1.

2 - JO C 182 A, 31 iulie 2002, p.1.