Language of document :

Žaloba podaná dne 23. dubna 2007 - Campos Valls v. Rada

(Věc F-39/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) o zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo vedoucího španělského oddělení na GŘ A, Ředitelství III - Překlady a produkce dokumentů - Jazyková služba, jakož i rozhodnutí jmenovat jiného uchazeče na toto pracovní místo;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se na podporu své žaloby dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení oznámení o volném pracovním místě č. 60/06, existence zjevně nesprávného posouzení a porušení článku 45 služebního řádu, neboť uchazeč, jenž byl pro sporné pracovní místo vybrán, nemá na rozdíl od žalobce, technické znalosti v oblasti překladu požadované oznámením o volném pracovním místě. Obzvlášť argument, jehož se dovolává Rada, podle nějž měly být tyto znalosti posuzovány ve světle funkcí řízení lidských zdrojů, které má vedoucí oddělení vykonávat, porušuje oznámení o volném pracovním místu.

____________