Language of document :

Sag anlagt den 23. april 2007 - Campos Valls mod Rådet

(Sag F-39/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at imødekomme hans ansøgning om stillingen som chef for det spanske kontor i GD A, Direktorat III - Oversættelse og Fremstilling af Dokumenter - Sprogtjenesten, samt om udnævnelse af en anden ansøger til denne stilling.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet fremfører sagsøgeren et enkelt anbringende, hvorefter der er sket tilsidesættelse af stillingsopslag nr. 60/06, at der er anlagt et åbenbart fejlskøn samt sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45, for så vidt som den ansøger, der blev valgt til at beklæde den omtvistede stilling, til forskel fra sagsøgeren ikke var i besiddelse af den tekniske og oversættelsesfaglige kompetence, som i henhold til stillingsopslaget var påkrævet. Nærmere bestemt udgør Rådets argument, hvorefter denne kompetence burde bedømmes i lyset af de personaleforvaltningsmæssige opgaver, som skal udføres af kontorchefen, en tilsidesættelse af stillingsopslaget.

____________