Language of document :

23. aprillil 2007 esitatud hagi - Campos Valls versus nõukogu

(Kohtuasi F-39/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Manuel Campos Valls (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükatakse tagasi hageja kandidatuur peadirektoraadi A, direktsiooni III hispaania keele üksuse juhataja ametikohale - Tõlkimine ja dokumentide väljastamine - Keeleteenistus ja otsus nimetada ametikohale teine kandidaat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja ainsa väite, mis tugineb vaba ametikoha teadaande nr 60/06 rikkumisele, ilmsele hindamisveale ja personalieeskirjade artikli 45 rikkumisele osas, milles vaidlusalusele ametikohale valitud kandidaat ei oma erinevalt hagejast vaba ametikoha teadaandes nõutud tõlkimise tehnilisi oskusi. Täpsemalt, nõukogu esitatud argument, mille kohaselt neid oskusi tuleb hinnata silmas pidades personali juhtimise ülesandeid, mida üksuse juhatajal tuleb täita, ei ole vastavuses vaba ametikoha teadaandega.

____________