Language of document :

Acțiune introdusă la 23 aprilie 2007 - Campos Valls/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-39/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIFN) de respingere a candidaturii reclamantului pentru postul de șef al unității spaniole din DG A, Direcția III - Traducere și producere de documente - Serviciul lingvistic, precum și a celei de numire a unui alt candidat în acest post;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea anunțului pentru ocuparea unui post vacant nr. 60/06, pe existența unei erori manifeste de apreciere și pe încălcarea articolului 45 din Statutul funcționarilor, în sensul în care candidatul ales pentru ocuparea postului în litigiu nu ar dispune, spre deosebire de reclamant, de cunoștințele tehnice de traducere cerute de anunțul pentru ocuparea postului vacant. În special, argumentul invocat de Consiliu, potrivit căruia aceste cunoștințe trebuiau să fie apreciate în lumina funcțiilor de gestiune a personalului pe care șeful de unitate trebuie să le exercite, nu respectă anunțul de ocupare a postului vacant.

____________