Language of document :

Tožba, vložena 23. aprila 2007 - Campos Valls proti Svetu

(Zadeva F-39/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Manuel Campos Valls (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI), o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za delovno mesto vodje španskega oddelka GD A, Direkcija III - Prevajanje in proizvodnja dokumentov - Prevajalska služba, ter odločba o imenovanju drugega kandidatata na to delovno mesto, naj se razglasita za nični;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, in sicer kršitev obvestila o prostem delovnem mestu št. 60/06, obstoj očitne napake pri presoji in kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov, ker kandidat, ki je bil izbran na sporno delovno mesto, v nasprotju s tožečo stranko, ni imel tehničnega znanja za prevajanje, ki se zahteva v obvestilu o prostem delovnem mestu. Natančneje, trditev Sveta, da je bilo treba to znanje presojati v luči nalog upravljanja s kadri, ki jih mora opravljati vodja oddelka, naj bi ne upoštevala obvestila o prostem delovnem mestu.

____________