Language of document :

2007. április 30-án benyújtott kereset - Baudelet-Leclaire kontra Bizottság

(F-40/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Cécile Baudelet-Leclaire (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Korving ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az EPSO/AST/7/051 versenyvizsga keretében az európai intézmények "belső" jelentkezői és a külső jelentkezők közötti hátrányos megkülönböztetést;

a Közszolgálati Törvényszék az említett versenyvizsga keretében az európai intézmények "belső" jelentkezői és a külső jelentkezők közötti hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan állapítsa meg az alperes által előadott bizonyítékok hiányát;

a jelentkezők közötti egyenlő bánásmód alapelvének megsértése miatt a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az említett versenyvizsgát;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest valamennyi bizonyítéka előadására, beleértve szükség esetén a versenyvizsga-bizottság munkájára vonatkozó bizonyítékokat, amelyek titkosságát a személyzeti szabályzat III. mellékletének 6. cikke védi, és amely alátámasztja, hogy a versenyvizsga-bizottság bizonyos számú jelentkezőnek szakmai háttere miatt nem kedvezett;

az alperes által előadott bizonyítékok hiányában a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest valamennyi jelentkező besorolásának kizárólag a versenyvizsga-kiírásban felsorolt érdemeik alapján - és a jelentkezők egyenlő esélyére vonatkozó elv részrehajlás nélküli alkalmazásával történő - felülvizsgálatára;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Egy 2007. január 29-én kelt levélben a felperest arról tájékoztatták, hogy neve nem került fel a tartaléklistára, mivel az általa szerzett pontszám bár meghaladta a minimálisan előírtat, azonban nem volt a legjobb 110 között.

Keresetének alátámasztásául a felperes különösen az egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik, mivel a versenyvizsga-bizottság különbséget tett a jelentkezők között azok javára, akik már rendelkeztek valamely közösségi intézménynél, illetve különösen azon a főigazgatóságon szerzett szakmai tapasztalttal, amelynél a versenyvizsga-bizottság elnöke dolgozott.

____________

1 - HL C 178 A., 2005.7.20., 22. o.