Language of document :

2007 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Baudelet-Leclaire prieš Komisiją

(Byla F-40/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Cécile Baudelet-Leclaire (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato M. Korving

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad vykdant konkursą EPSO/AST/7/051 vyko diskriminacija tarp Europos institucijų "vidaus" ir "išorės" kandidatų.

Pripažinti, kad atsakovė nepateikė įrodymų, kad nebuvo diskriminacijos tarp Europos institucijų "vidaus" ir "išorės" kandidatų.

Panaikinti šį konkursą dėl pagrindinio visų kandidatų lygių galimybių principo pažeidimo.

Nepatenkinus šių reikalavimų, nurodyti ieškovei pateikti visus įrodymus, įskaitant, jei reikia, ir slaptus atrankos komisijos dokumentus, numatytus Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnyje, įrodančius, kad atrankos komisija neteikė pirmenybės tam tikriems kandidatams dėl jų profesinės patirties.

Ieškovei nepateikus įrodymų, nurodyti peržiūrėti visų kandidatų įvertinimą, atsižvelgiant tik į pranešime apie konkursą nurodytus atrankos kriterijus ir nešališkai taikant visų kandidatų lygių galimybių principą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2007 m. sausio 29 d. laišku ieškovei buvo pranešta, kad ji nebus įrašyta į rezervo sąrašą, nes nors ji surinko daugiau nei reikalaujamą balų minimumą, tačiau nepateko tarp 110 geriausių kandidatų.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė, be kita ko, nurodo lygių galimybių ir vienodo požiūrio principo pažeidimą, nes atrankos komisija diskriminavo kandidatus suteikdama pirmenybę tiems, kurie jau turėjo profesinės patirties Bendrijos institucijose, ir ypač tame generaliniame direktorate, kuriame dirbo atrankos komisijos pirmininkė.

____________

1 - OL C 178 A, 2005 7 20, p. 22