Language of document :

Acțiune introdusă la 30 aprilie 2007 - Baudelet-Leclaire/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-40/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruxelles, Belgia) (reprezentant : M. Korving, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

constatarea discriminării între candidații "interni" din instituțiile europene și cei externi în cadrul concursului EPSO/AST/7/051;

constatarea faptului că pârâta nu a adus probe privind nediscriminarea între candidații "interni" din instituțiile europene și cei externi în cadrul concursului amintit;

anularea respectivului concurs pe motiv că a fost încălcat principiul fundamental al egalității șanselor tuturor candidaților;

în subsidiar, obligarea pârâtului să prezinte toate elementele de probă, inclusiv, dacă este necesar, lucrările comisiei de evaluare al căror caracter secret este prevăzut de articolul 6 din anexa III la Statutul funcționarilor, care pot demonstra că respectiva comisie de evaluare nu a favorizat un anumit număr de candidați pe baza originii lor profesionale;

în cazul în care pârâta nu aduce probe, să se dispună revizuirea clasamentului tuturor candidaților, pe baza doar a criteriilor legate de merit astfel cum figurează în anunțul de concurs și cum decurge din aplicarea imparțială a principiului egalității șanselor tuturor candidaților;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Printr-o scrisoare din 29 ianuarie 2007, reclamanta a fost informată că numele său nu va fi înscris pe lista de rezervă în măsura în care notele pe care le obținuse, deși erau mai mari decât nota minimă cerută, nu se înscriau printre cele mai bune 110.

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă în special încălcarea principiului egalității șanselor și al egalității de tratament, întrucât comisia de evaluare ar fi realizat o discriminare între candidați în favoarea celor care aveau deja o experiență profesională în cadrul instituțiilor comunitare, și în special în cadrul direcției generale din care face parte președinta comisiei de evaluare.

____________

1 - JO C 178 A, 20.7.2005, p. 22.