Language of document :

Tožba, vložena 30. aprila 2007 - Baudelet-Leclaire proti Komisiji

(Zadeva F-40/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Korving, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se diskriminacija med "notranjimi" kandidati iz evropskih institucij in zunanjimi kandidati v okviru natečaja EPSO/AST/7/051;

ugotovi naj se, da tožena stranka ni predložila dokazov o neobstoju diskriminacije med "notranjimi" kandidati iz evropskih institucij in zunanjimi kandidati v okviru navedenega natečaja;

navedeni natečaj naj se razveljavi zaradi kršitve temeljnega načela enakosti med kandidati glede možnosti;

podredno, toženi stranki naj se naloži predložitev vseh dokazov, po potrebi vključno z delovnimi dokumenti komisije, ki so na podlagi člena 6 Priloge III Kadrovskih predpisov za uradnike tajna, ki dokazujejo, da komisija določenega števila kandidatov ni bolj ugodno obravnavala zaradi njihovega poklicnega izvora;

v primeru, da tožena stranka ne predloži dokaza, naj se zahteva revizija razvrstitve vseh kandidatov na podlagi samih meril uspešnosti, kot so določena v obvestilu o natečaju in z nepristransko uporabo načela enakosti med kandidati glede možnosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je bila z dopisom z dne 29. januarja 2007 obveščena, da naj ne bi bila uvrščena na čakalni seznam, ker ocene, ki jih je dobila, ki so bile vendarle višje od zahtevanega minimuma, niso bile med 110 najboljšimi.

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja zlasti kršitev načela enakosti med kandidati glede možnosti in načela enakega obravnavanja, ker naj bi komisija diskriminirala med kandidati v korist tistih, ki že imajo delovne izkušnje v institucijah Skupnosti in zlasti v generalnem direktoratu, kjer je zaposlena predsednica komisije.

____________

1 - UL C 178 A, 20.7.2005, str. 22.