Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. června 2007 - da Silva v. Komise

(Věc F-21/06)1

(Úředníci - Jmenování do platové třídy - Místo ředitele zveřejněné před 1. květnem 2004 - Změna služebního řádu - Článek 2 a čl. 5 odst. 5 přílohy XIII služebního řádu - Zařazení do platové třídy podle nových méně příznivých ustanovení - Zásada, podle níž každý úředník očekává služební postup)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joao da Silva (Brusel, Belgie) (zástupci: C. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall, H. Kraemer a K. Herrmann, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005, kterým byl žalobce jmenován jako ředitel, v rozsahu, v němž stanoví jeho zařazení do platové třídy A*14 namísto platové třídy A2 uvedené v oznámení o volném pracovním místě zveřejněném v roce 2003, a jednak zpětné zařazení žalobce do platové třídy A*15 (bývalá A2), jakož i stanovení jeho služebního postupu se zpětným účinkem.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 18. května 2005 v rozsahu, v němž zařazuje J. da Silvu jakožto ředitele do platové třídy A*14, stupně 2, se zrušuje.

Komise Evropských společenství ponese náklady řízení J. da Silvy, jakož i vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 31