Language of document :

Az Európai Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007 június 28-i ítélete - da Silva kontra Bizottság

(F-21/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Besorolási fokozatba történő kinevezés - 2004. május 1-je előtt közzétett igazgatói állás - A személyzeti szabályzat módosítása - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. cikke és 5. cikkének (5) bekezdése - Fizetési fokozatba új, kedvezőtlenebb rendelkezések alapján történő besorolás - Elv, miszerint valamennyi tisztviselő jogosult előmenetelre)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joao da Silva (Brüsszel, Belgium) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall, H. Kraemer és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Sulce meghatalmazottak)

Tárgy

Egyfelől a Bizottság 2005. május 18-i, a felperest igazgatóvá kinevező határozatának megsemmisítése, amennyiben az a besorolási fokozatát a 2003-ban közzétett álláshirdetésben foglalt A2 helyett A*14-ben állapítja meg, másfelől a felperesnek az A*15 (korábban A2) besorolási fokozatba történő visszahelyezése, valamint előmenetelének visszamenőleges hatállyal történő helyreállítása.

Az ítélet rendelkező része

Az Európai Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának 2005. május 18-i határozatát, amennyiben az J. da Silvát igazgatóként az A*14 besorolási fokozatba és a 2. fizetési fokozatba sorolja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli J. da Silva, valamint a saját költségeit.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - JO C 108, 2006.5.6, 31. o.