Language of document :

2007 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas da Silva prieš Komisiją

(Byla F-21/06)1

(Pareigūnai - Lygio priskyrimas - Paskelbimas apie direktoriaus pareigas iki 2004 m. gegužės 1 d. - Pareigūnų tarnybos nuostatų pakeitimas - Pareigūnų nuostatų XIII priedo 2 straipsnis ir 5 straipsnio 5 dalis - Lygio suteikimas, taikant naujas mažiau palankias nuostatas - Visų pareigūnų teisė į karjerą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Joao da Silva (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Vandersanden ir L. Levi,

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisiją, atstovaujama J. Currall, H. Kraemer ir K. Herrmann

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Sulce

Bylos dalykas

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimo, kuriuo ieškovas paskiriamas direktoriumi ir jam suteikiamas A*14 lygis, vietoj 2003 m. pranešime apie laisvą darbo vietą nurodyto A2 lygio, panaikinimas ir A*15 lygio bei ieškovo karjeros atstatymas atgaline data.

Sprendimo rezoliucinė dalis

2005 m. gegužės 18 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimas dėl J. da Silva paskyrimo direktoriumi, suteikiant A*14 lygio 2 pakopą, panaikinamas.

Europos Bendrijų Komisija padengia J. da Silva ir savo pačios bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 108, 2006 5 6, p. 31.