Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 28. jūnija spriedums - da Silva/Komisija

(lieta F-21/06) 1

Ierēdņi - Iecelšana pakāpē - Direktora amats, kas publicēts pirms 2004. gada 1. maija - Grozījumi Civildienesta noteikumos - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants un 5. panta 5. punkts - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus nelabvēlīgākus noteikumus - Princips, ka visiem ierēdņiem ir tiesības kāpt pa karjeras kāpnēm

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Joao da Silva, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall, H. Kraemer un K. Herrmann, pārstāvji)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Sulce, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Komisijas 2005. gada 18. maija lēmumu, ar kuru prasītājs ir iecelts direktora amatā, ciktāl viņš šajā lēmumā ir klasificēts A*14 pakāpē, nevis A2 pakāpē, kā norādīts 2003. gadā publicētajā paziņojumā par vakanci, un, otrkārt, iecelt prasītāju A*15 pakāpē (bijusī A2 pakāpe), kā arī atjaunot viņa karjeru ar atpakaļejošu spēku

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 18. maija lēmumu, ar kuru Joao da Silva kā direktors ir klasificēts A*14 pakāpes 2. līmenī;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina Joao da Silva tiesāšanās izdevumus un sedz savus tiesāšanās izdevumus pati;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006., 31. lpp.