Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 28 iunie 2007 - da Silva/Comisia Comunităţilor Europene

(cauza F-21/06)1

(Funcţionari - Numirea în grad - Post de director publicat înainte de 1 mai 2004 - Modificarea statutului - Articolul 2 și articolul 5 alineatul (5) din Anexa XIII la Statutul funcţionarilor - Încadrarea în grad potrivit noilor dispoziţii mai puţin favorabile - Principiu potrivit căruia fiecare funcţionar are dreptul la carieră)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Joao Da Silva (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: G. Vandersanden și L. Levi, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall, H. Kraemer și K. Herrmann, agenţi)

Intervenient în interesul pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Arpio Santacruz și I. Sulce, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 18 mai 2005 de numire a reclamantului în calitate de director, în măsura în care aceasta stabilește încadrarea acestuia în gradul A*14 în loc de gradul A2 indicat în anunţul pentru ocuparea unui post vacant publicat în 2003, și pe de altă parte, reîncadrarea reclamantului în gradul A*15 (fost A2) precum și reconstituirea carierei sale cu efect retroactiv.

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Comunităţilor Europene din 18 mai 2005, în măsura în care stabilește încadrarea domnului da Silva în calitate de director în gradul A*14, treapta 2.

Comisia Comunităţilor Europene suportă cheltuielile de judecată ale domnului da Silva precum și propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, pagina 31.