Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. junija 2007 - da Silva proti Komisiji

(Zadeva F-21/06)1

(Uradniki - Imenovanje v razred - Prosto delovno mesto direktorja, objavljeno pred 1. majem 2004 - Sprememba Kadrovskih predpisov - Člen 2 in člen 5(5) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Razvrstitev v razred po novih, manj ugodnih določbah - Načelo, v skladu s katerim so vsi uradniki upravičeni do kariere)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Joao da Silva (Bruselj, Belgija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall, H. Kraemer in K. Herrmann, zastopniki)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Arpio Santacruz in I. Sulce, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 18. maja 2005, s katero se tožečo stranko imenuje za direktorja in s katero se jo razvršča v razred A*14 namesto v razred A2, ki je bil naveden v obvestilu o prostem delovnem mestu, objavljenem leta 2003, in na drugi strani, vrnitev tožeče stranke v razred A*15 (nekdanji A2) ter obnovitev njene kariere z retroaktivnim učinkom.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 18. maja 2005 se v delu, v katerem se nanaša na razvrstitev J. da Silve kot direktorja v razred A*14, stopnja 2, se razglasi za nično.

Komisija Evropskih skupnosti nosi stroške J. da Silve in svoje stroške.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str. 31.