Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 juni 2007 - João da Silva mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-21/06)(1)

(Tjänstemän - Placering i lönegrad vid rekrytering - Meddelande om ledig tjänst som direktör publicerat före den 1 maj 2004 - Ändring i tjänsteföreskrifterna - Artikel 2 och artikel 5.5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Placering i lönegrad enligt nya mindre fördelaktiga bestämmelser - Principen att alla tjänstemän har rätt till en karriär)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: João da Silva (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall, H. Kraemer och K. Herrmann)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och I. Sulce)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 18 maj 2005 att utnämna sökanden till direktör och att placera honom i lönegrad A*14 istället för att i enlighet med meddelandet om ledig tjänst från år 2003 placera honom i lönegrad A*2, samt, i andra hand, att sökanden skall placeras i lönegrad A*15 (tidigare A2) och att hans karriärutveckling skall beräknas retroaktivt.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 18 maj 2005 att placera João da Silva i lönegrad A*14, löneklass 2,i egenskap av direktör, ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta João da Silvas rättegångskostnader såväl som sina egna kostnader.

Europeiska unionens råd skall betala sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 108, 06.05.2006, s. 31.