Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. června 2007 - Bianchi v. Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

(Věc F-38/06)1

(Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Smlouva na dobu určitou - Neprodloužení - Profesní nezpůsobilost - Povinnost odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Irène Bianchi (Turín, Itálie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (zástupci: M. Dunbar, ve spolupráci s G. Vandersandenem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí ředitelky Evropské nadace odborného vzdělávání neprodloužit žalobkyni smlouvu dočasného zaměstnance, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá účastnice ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 143, 17.6.2006, s. 37.