Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 28. jūnija spriedums - Bianchi/Eiropas Izglītības fonds (EIF)

(lieta F-38/06) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums - Nepagarināšana - Nepietiekama profesionalitāte - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Irène Bianchi, Turīna (Itālija) (pārstāvis - M. A. Lukas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Izglītības fonds (EIF) (pārstāvji - M. Dunbar, kam palīdz G. Vandersanden, advokāts)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Eiropas Izglītības fonda direktores lēmumu nepagarināt prasītājas pagaidu darbinieces līgumu un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 143, 17.06.2006., 37. lpp.