Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 juni 2007 - Irène Bianchi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(Mål F-38/06)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Tillfällig anställning - Utebliven förlängning - Bristande arbetsinsats - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Irène Bianchi (Torino, Italien) (ombud:advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (ombud: M. Dunbar, biträdd av advokaten G. Vandersanden)

Saken

Ogiltigförklaring av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens direktörs beslut att inte förlänga sökandens tillfälliga anställning, och begäran om skadestånd.

Domslut

Talan avslås.

Vardera parten skall ersätta sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 143, 17.06.2006, s. 37.