Language of document :

Žaloba podaná dne 16. května 2007 - Wolfgang A. Mandt v. Evropský parlament

(Věc F-45/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Německo) (zástupkyně: B. Kolb, advokátka)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 8. února 2007 o snížení pozůstalostního důchodu žalobce o 50 %,

uložit žalovanému, aby žalobci se zpětnou účinností ode dne 1. dubna 2006 zaplatil a nadále každý měsíc vyplácel dalších 50 % pozůstalostního důchodu po jeho zesnulé manželce Gisele Neumann.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Evropský parlament žalobci o 50 % snížil jeho pozůstalostní důchod jako vdovci po paní Gisele Neumann s odkazem na neuznání pravomocného belgického rozsudku o rozvodu vydaného proti jejímu prvnímu manželovi vysouzeného zesnulou manželkou v roce 1995.

Žaloba směřuje proti neuznání tohoto rozsudku, jakož i proti nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003. Žalobce uvádí, že je jediným "přeživším manželem", neboť manželství mezi ním a zesnulou bylo uzavřeno v souladu s právem (článek 18 přílohy VIII služebního řádu).

____________