Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 16. maijā - Wolfgang A. Mandt/Eiropas Parlaments

(lieta F-45/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Wolfgang A. Mandt, Kreuztal (Vācija) (pārstāvis - B. Kolb, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 8. februāra lēmumu, ar ko prasītāja apgādnieka zaudējuma pensija ir samazināta par 50 %;

piespriest atbildētājam izmaksāt prasītājam ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 1. aprīļa papildus 50 % no apgādnieces nelaiķes sievas Gisela Neumann zaudējuma pensijas un turpināt maksāt šo summu ik mēnesi.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlaments samazināja par 50 % apgādnieka zaudējuma pensiju, kuru prasītājs saņēma kā Gisela Neumann atraitnis, atsaucoties uz to, ka 1995. gadā sniegtais Beļģijas tiesas spriedums par nelaiķes sievas un tās pirmā vīra laulības šķiršanu - kas ir res judicata - netiek atzīts.

Prasība ir vērsta pret šī sprieduma neatzīšanu un pret Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EEK) Nr. 2201/2003. Prasītājs norāda, ka tikai viņš ir vienīgais "pārdzīvojušais laulātais", jo viņa laulība ar nelaiķi ir juridiski spēkā esoša (Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. pants).

____________