Language of document :

Beroep ingesteld op 16 mei 2007 - Wolfgang A. Mandt / Europees Parlement

(Zaak F-45/07)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Kolb, advocate)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 8 februari 2007 om verzoekers weduwnaarspensioen met 50 % te korten;

veroordeling van de verwerende partij om verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 april 2006 en daarna elke maand de resterende 50 % van het weduwnaarspensioen van zijn overleden echtgenote Gisela Neumann te betalen.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Europees Parlement heeft een korting van 50 % toegepast op het pensioen dat verzoeker als weduwnaar van Gisela Neumann ontvangt, en wel op grond van de niet-erkenning van het door zijn overleden echtgenote in 1995 betwiste Belgische echtscheidingsvonnis dat tegen haar eerste echtgenoot was gewezen.

Het beroep richt zich tegen de niet-erkenning van dit vonnis alsmede tegen verordening nr. 2201/2003/EG van de Raad van 24 november 2003. Verzoeker stelt dat hij de enige "overlevende echtgenoot" is, aangezien het huwelijk tussen hem en zijn overleden echtgenote rechtsgeldig tot stand is gekomen (artikel 18 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut).

____________