Language of document :

Acţiune introdusă la 16 mai 2007 - Wolfgang A. Mandt/Parlamentul European

(Cauza F-45/07)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Wolfgang A. Mandt (Kreuztal, Germania) (reprezentant: B. Kolb, Rechtsanwältin)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 8 februarie 2007 prin care se reduce cu 50 % pensia de urmaș a reclamantului,

obligarea pârâtului la plata retroactivă către reclamant, de la 1 aprilie 2005, a pensiei de urmaș a defunctei sale soţii Gisela Neumann precum și la plata în continuare, în fiecare lună, a acestei sume.

Motivele şi principalele argumente

Parlamentul European a redus cu 50 % pensia de urmaș a reclamantului, ca văduv al doamnei Gisela Neumann, invocând nerecunoașterea hotărârii de divorţ belgiene obţinute în 1995 de defuncta sa soţie împotriva primului soţ, care a dobândit putere de lucru judecat.

Acţiunea este îndreptată împotriva nerecunoașterii acestei hotărâri precum și împotriva Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003. Reclamantul arată că el este singurul "soţ urmaș" întrucât căsătoria sa cu defuncta este valabilă din punct de vedere juridic (articolul 18 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor).

____________