Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 19. června 2007 - Davis a další v. Rada

(Věc F-54/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Opravné koeficienty - Odchod do důchodu poté, co vstoupil v platnost služební řád ve znění použitelném ode dne 1. května 2004 - Použití opravných koeficientů vypočtených v závislosti na průměrných životních nákladech v zemi bydliště důchodců - Přechodný režim -Zrušení opravných koeficientů pro nároky na důchod nabyté poté, co vstoupil v platnost služební řád ve znění použitelném ode dne 1. května 2004)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Davis a další (Bolton, Spojené království) a tři další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady, kterými byly stanoveny nároky na důchod žalobců, v rozsahu, v němž na část jejich nároků na důchod nabytých po 30. dubnu 2004 se nevztahuje opravný koeficient a opravný koeficient použitý na část jejich nároků na důchod nabytých před 30. dubnem 2004 se liší od opravného koeficientu, který se vztahuje na plat úředníků v činné službě ve Spojeném království nebo v Dánsku.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 28