Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 19. juuni 2007. aasta otsus - Davis jt. versus nõukogu

(Kohtuasi F-54/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Paranduskoefitsiendid - Pensionile saatmine pärast personalieeskirjade 1. maist 2004 kohaldatava versiooni jõustumist - Elukohariigi keskmise elukalliduse alusel arvutatava paranduskoefitsiendi kohaldamine - Üleminekukord - Pärast personalieeskirjade 1. maist 2004 kohaldatava versiooni jõustumist tekkinud pensioniõiguse paranduskoefitsientide kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Davis jt. (Bolton, Ühendkuningriik) ja kolm ülejäänut (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada nõukogu otsus hagejate pensioniõiguste arvestamise kohta osas, milles osale nende pensioniõigusest, mis tekkis pärast 30. aprilli 2004, ei kohaldatud paranduskoefitsienti, ja milles osale nende enne 30. aprilli 2004 tekkinud pensioniõigusest kohaldatud paranduskoefitsient on erinev Ühendkuningriigi ja Taani Kuningriigi teenistuses töötavatest ametnikest.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 28.