Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. június 19-i ítélete - Davis és társai kontra Tanács

(F-54/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíj - Korrekciós együtthatók - A 2004. május 1-jét követően hatályos Személyzeti Szabályzat hatályba lépését követő nyugdíjba vonulás - A nyugdíjas lakóhelye országának átlagos megélhetési költsége alapján korrekciós együttható kiszámítása - Átmeneti rendszer - A korrekciós együtthatók visszavonása a 2004. május 1-jét követően hatályos Személyzeti Szabályzat hatályba lépését követően szerzett nyugdíj-jogosultságok tekintetében)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Davis és társai (Bolton, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal, ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és I. Sulce, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanács felperesek nyugdíjjogosultságát megállapító határozata azon részének megsemmisítése, amely kimondja, hogy a felperesek nyugdíjjogosultságának 2004. április 30. után szerzett részére a korrekciós együttható nem vonatkozik, valamint azon részének, amely szerint a 2004. április 30. előtt szerzett nyugdíjjogosultságukra alkalmazott korrekciós együttható eltér az Egyesült Királyságban vagy Dániában alkalmazott tisztviselők díjazására vonatkozótól.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 28. o.