Language of document :

2007 m. birželio 19 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas Davis ir kt. prieš Tarybą

(Byla F-54/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pensijos - Korekciniai koeficientai - Išėjimas į pensiją 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcijai - Korekcinių koeficientų, apskaičiuotų atsižvelgiant į išėjusių į pensiją asmenų gyvenamosios vietos vidutinį pragyvenimo lygį, taikymas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Korekcinių koeficientų panaikinimas teisėms į pensiją, įgytoms 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Pareigūnų tarnybos nuostatų redakcijai)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: J. Davis, gyvenantis Boltone (Jungtinė Karalystė) ir trys kiti ieškovai, atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Sulce

Bylos dalykas

Tarybos sprendimų dėl ieškovų teisių į pensiją nustatymo panaikinimas tiek, kiek daliai jų teisių į pensiją, įgytų po 2004 m. balandžio 30 d., nebuvo taikomas korekcinis koeficientas, o korekcinis koeficientas, taikomas daliai jų teisių į pensiją, įgytų iki 2004 m. balandžio 30 d., skiriasi nuo koeficiento, taikomo Jungtinėje Karalystėje ar Danijoje dirbančių pareigūnų atlyginimams.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 154, 2006 7 1, p. 28.