Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 19 iunie 2007 - Davis și alţii/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-54/06)1

("Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Coeficienţi corectori - Pensionare după intrarea în vigoare a statutului în versiunea sa aplicabilă începând cu 1 mai 2004 - Aplicarea coeficienţilor corectori calculaţi în funcţie de costul mediu al vieţii în ţara de reședinţă a pensionarilor - Regim tranzitoriu - Suprimarea coeficienţilor corectori pentru drepturile de pensie dobândite după intrarea în vigoarea a statutului în versiunea sa aplicabilă începând cu 1 mai 2004")

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Davis și alţii (Bolton, Marea Britanie) și alţi trei reclamanţi (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: M. Arpio Santacruz și I. Sulce, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziilor Consiliului de stabilire a drepturilor de pensie ale reclamanţilor, în măsura în care nu se aplică un coeficient corector părţii din drepturile lor de pensie dobândite după 30 aprilie 2004 și coeficientul corector aplicat părţii din drepturile lor de pensie dobândită înainte de 30 aprilie 2004 este diferit de cel care se aplică remuneraţiei funcţionarilor în activitate în Regatul Unit sau în Danemarca.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă fiecare parte la plata propriilor cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 28.